امروز:شنبه, 3 اسفند , 1398- به گروه حقوقی شهرداد خوش آمدید.

شهر 12, 1398 (0) نظر ,

ملک رهنی موضوع تضمین یک فقره وام در اجرائیات ثبت در مسیر مزایده و تملک بانک قرار دارد، درصورتیکه به نحوه محاسبه سود و جریمه مورد مطالبه بانک اعتراض داشته باشید، چگونه و به چه مرجعی می بایست اعتراض به عملیات اجرا را تقدیم نمود ؟

مرد 05, 1394 (0) نظر , ,

اعتراض به نحوه محاسبه سود و جرائم موضوع تسهیلات مأخوذه و سند رهنی، اعتراض به دستور اجرا می باشد و نه اعتراض به عملیات...

اطلاعات بیشتر

مرد 05, 1394 , , , ,

-

برچسب‌ها